Of Norfolk

January  1 - $1000 - Christina Brown - #0578

January  2 - $25 - Brooke Baltax - #0158

January  3 - $25 - Jeannie Courtemanche - #330

January  4 - $50 - Debbie Perssia - #0416

January  5 - $100 - Glen Tweedie - #0506

January  6 - $25 - Donna Stickl - #0818

January  7 - $25 - Trish Leonard - #0911

January  8 - $25 - Ashley Crawley  - #0394

January  9 - $25 - Judy Van Kooten - #0370

January 10 - $25 -  Katy Butchart  - #0601

January 11 - $50 - Abhishek Dey - #0045

January 12 - $150 -  Victoria Collinson - #0218

January 13 - $25 - Matt Marr - #0772

January 14 - $50 - Marion Marjan Ritsma-Kingston - #0773

January 15 - $25 - Linda Morgan - #0640

January 16 - $25 - Maggie Cockburn - #0329

January 17 - $25 - Natolie MacDonald - #0559

January 18 - $50 - Hannah Walters - #0823

January 19 - $100 -  Diane Kursiss - #0314

January 20 - $25 - Lesley Anthony - #0678

January 21 - $100 - Val Rogano - #0371

January 22 - $100 - Andrea Moss  - #0859

January 23 - $25 - Janie Schaafsma - #0249

January 24 - $200 - Blake Perry - #0250

January 25 - $25 - Lynn Mayo - #0356

January 26 - $100 - Roxanne Boles - #0049

January 27 - $25 - John Sheffield - #0681

January 28 - $25 - Scott Gardner - #0536

January 29 - $25 - Keith Dredge - #0783

January 30 - $25 - Evelyn Kaye - #0825

January 31 - $500 - Blake (Barry) Bouw - #0707

2019 PAWSOME COOL CASH LOTTERY WINNERS